ORTOPEDINEN OSTEOPATIA

Nikamalukko
Ortopedinen osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön häiriö- ja kiputilojen hoitoa.

Hoitokeinoina käytetään nivelten virheasentoja ja toimintahäiriöitä korjattaessa manipulaatio- ja mobilisaatiohoitoja. Myös tekninen ongelma-alueelle kohdistettu hieronta, erilaiset liikehoidot ja asiakkaan ohjaaminen kehonsa hallintaan kuuluvat osteopatian hoitomenetelmiin.

Ortopedisen osteopaatin erikoisosaamiseen kuuluu tarkka kliininen tutkiminen. Hyvällä tutkimisella voidaan hoito kohdistaa tarkasti toimintahäiriöiseen kudokseen ja sulkemaan pois sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat esteenä hoidolle. Ammattikuntamme nojautuu tiukasti koululääketieteellisiin tosiasioihin, niinpä tutkimukset perustuvat aina toiminnallisen anatomian, röntgendiagnostiikan ja neurologian tuntemiseen.

Ortopedinen osteopaatti kykenee kliinisen tutkimuksensa perusteella tarvittaessa ohjaamaan asiakkaansa jatkotutkimuksiin sopivimmalle erikois- tai yleislääkärille. Useimmissa tapauksissa hän kykenee saatteessaan jatkotutkimuksiin esittämään vaivan syyn, ongelman ylläpitäjän.

Usein nivelten jäykistyminen ja aineenvaihdunnan häiriintyminen niissä ja niiden ympäristökudoksissa on syynä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Lihakset jännittyvät joutuessaan suojaamaan toimintahäiriöisiä niveliä. Lihasjännitys ei siis useinkaan ole ongelmien perussyy. Mikäli ongelma kuitenkin on vain lihaksissa, hoito kohdistetaan niihin.


MANIPULAATIO ja MOBILISAATIO

Manipulaatiolla ja mobilisaatiolla tarkoitetaan käsittelyä jolla nivel tai nikama vapautetaan toimimaan sille ominaiselle fysiologiselle liikelaajuudelle.

Manipulaatiossa liikerajoittunut nivel viedään passiivisesti ääriasentoon ja siihen kohdistetaan epäsuora voimaimpulssi. Seurauksena nikama tai nivel ylittää hetkellisesti rajoittuneen fysiologisen liikelaajuuden joka voidaan kuulla naksahduksena. Manipulaatiossa usein kuuluva napsahtava ääni syntyy nikamaniveleen muodostuvan tyhjiön äkillisestä vapautumisesta. Itse manipulaatio tapahtuu aina nivelen fysiologisten normaalien liikeratojen suuntaisesti. Näin kehon omat luonnolliset tukirakenteet, lähinnä nivelsiteet ohjaavat niveltä oikeaan asentoonsa, sekä suojaavat sitä manipulaation aikana.

Mobilisaatiolla tarkoitetaan liikehoitoa. Toistoilla nivelen liikelaajuutta lisätään hoitajan passiivisesti tai asiakkaan aktiivisesti omatoimisesti suorittamana. Mobilisaatiolla pyritään venyttämään pääasiallisesti nivelkapseleita ja nivelsiteitä nivelissä. Samalla pyrkimyksenä on myös lisätä nivelen aineenvaihduntaa, jolloin se saa paremmin tarvitsemansa ravinnon. Tällöin nivelet pysyvät pitempään terveinä ja hyvinvoivina.

Manipulaatiota ja mobilisaatiota käytetään lähes aina yhdessä. Vain tehokkaalla kohdistetulla manipulaatiolla ja mobilisoinnilla yhdessä pystytään poistamaan nivelen/nikaman ongelmien perussyyt. Vain joka suuntaan vapaasti liikkuva nivel on kivuton.